elem
díszítő-elem

KLASSZIKUS BÁL MODERN KÖNTÖSBEN

A XXI. század fiatalos, csillogó, sokszínű társasági eseménye gyakorlott és kezdő bálozóknak

Történelem

Ahogy közeledik a báli időszak és ezzel együtt a Budafoki Dohnányi Zenekar saját bejáratú Aranybálja, a közönségtől egyre több telefonhívást kapunk az öltözéket, a megjelenést, a viselkedést illetően. Ezért úgy gondoltuk, érdemes egy kicsit bevezetni önt, kedves olvasónk, a báli történelembe, a báli viselkedés és az Aranykor rejtelmeibe.

Mi is az az Aranykor?

díszítő-elem

Éppen száz évvel ezelőtt, 1918-ban ért véget az a korszak, amit Aranykornak, boldog békeidőnek nevezünk.

A korszakot Belle Époque (szép időszak) vagy egyszerűen Fin de siècle (századvég) néven is emlegetik. 1866 után (a porosz-osztrák háború lezárásával, majd 1867-ben, a kiegyezéssel) az Osztrák-Magyar Monarchiában, majd 1871-től (a francia-német háború befejeztével) egész Európában egy szokatlanul hosszú – mintegy 50 éves – békeidő következett (innen a magyar nyelvben a boldog békeidők kifejezés), mely jelentős lökést adott a gazdasági és kulturális életnek.

Ez az elektromos áram, a villamosítás, a tudományok fejlődésének korszaka. A korszakot olyan tudósok fémjelzik, mint Kandó Kálmán, a nagyfeszültségű háromfázisú, ipari frekvenciájú váltakozóáramú vontatás első alkalmazója mozdonyoknál; Jedlik Ányos, az elektromotor – dinamó és a szódavíz feltalálója; Irinyi János, a zajtalan gyufa feltalálója; Puskás Tivadar, az első telefonközpont létrehozója; Eötvös Loránd, az Eötvös-inga megalkotója; Schwarcz Dávid a léghajó feltalálója; Bánki Donát és Csonka János az első benzinmotor építői; Just Sándor és Hanaman Ferenc, a volframszálas izzólámpa feltalálói; valamint Bláthy Ottó, Déri Miksa és Zipernowsky Károly, az első energiaátvitelre alkalmas, zárt vasmagú transzformátor feltalálói.

A nemzetközi tudományos életben Marie és Pierre Curie felfedezte a röntgensugárzást és a rádiumot, ezt követte Max Planck kvantumteóriája, Einstein relativitáselmélete, Rutherford, majd Niels Bohr atommodellje, amely felfedezések hatására felborult az addigi newton-i fizika.
Az orvostudomány fejlődésének hatására csökkent a csecsemőhalandóság, nőtt a higiénia, és ezzel együtt az átlagéletkor is. Freud úttörő módon alkalmazta a pszichoanalízist a gyógyászatban, mellyel nem csak a tudományos életre, de az irodalomra és a zenére is nagy hatást gyakorolt.

Ez az a korszak, ahol a polgárság igazán fel tudott emelkedni és egyre jelentősebb súlyt képviselt a társadalomban. Ez a nagyvárosiasodás időszaka is: Budapest, Bécs, Berlin ekkor válik igazi metropolisszá, ekkor épül a bécsi Ringstrasse, a berlini Unter den Linden, a budapesti nagykörút és Andrássy út, a földalatti vasút Budapesten, mely az első volt az európai kontinensen.

Az építészetben nagy teret hódított a historizmus, melynek legkiemelkedőbb mesterei Magyarországon Ybl Miklós (Operaház, Várkert-bazár), Schulek Frigyes (Erzsébet-kilátó, Halászbástya), Steindl Imre (Országház) voltak.A századforduló uralkodó irányzatává mégis a szecesszió vált, mely az élet minden területén megjelent. A szecesszió már nem csak egy kiválasztott réteg irányzata volt; mindenki számára elérhető tárgyakat, épületeket hozott létre.

A szecesszió képviselői már nem csak az arisztokrácia számára alkottak, hanem „hétköznapi” lakóházakat fürdőszobás lakásokkal, mindenki számára birtokba vehető középületeket. A bútorok is mindennapi használatra készültek, ügyeltek a praktikumra, ugyanakkor az élet legapróbb szeletét is tetszetős köntösbe öltöztették – gondoljunk csak egy szépen becsomagolt süteményre, egy intarziás fotelre, egy szép kávéfőzőre, egy gazdagon díszített épületre.

A szecesszió építészetének legjelentősebb magyar képviselője Lechner Ödön, akinek nevéhez fűződik többek között az Iparművészeti Múzeum, a Földtani Intézet, vagy a Postatakarékpénztár épülete. De említhetnénk Róth Miksa üvegfestő és mozaikművészt, Zsolnay Vilmos kerámiaművészt, vagy Torockai Wigand Ede építész-iparművészt, aki ezüst-, rózsa- és cédrusberakásos bútorairól is ismert volt.

A gazdag polgárok kulturális szalonokat működtettek – jórészt kávéházakban (ekkor hódít teret a kávéházi kultúra is), ahol a korszak irodalmi, képzőművészeti, zenei és tudományos elitje cserélhetett eszmét, oszthatta meg eredményeit egymással. Képzeljünk el egy szalont, ahol Arthur Schnitzler, Gustav Klimt, Siegmund Freud és Alban Berg cseveg egymással (és a kávéház látogatóival), miközben hatással is vannak egymás munkásságára.

A kulturális élet is hihetetlenül felélénkült: a nagy építkezésekből pedig már nem csak az állam, hanem a gazdag polgári réteg is kivette a részét (a bécsi Ringstrasse pompázatos épületeinek jelentős részét – az állami épületeken kívül (opera, parlament, városháza, egyetem, tőzsde) – a feltörekvő polgárság finanszírozta. A zenei életben kialakult a bécsi operett, mely ma is édes nosztalgiával idézi a korszak látszólagos gondtalanságát. A Strauss-família is e korszakban alkotta meg világszerte híres keringőit, melyek szintén a századforduló védjegyévé váltak. És ez az a korszak, amikor a bálok is aranykorukat élték.

Egy kis báltörténet

Csillogó, sokszínű társasági esemény

A bál kifejezés az olasz ballo, ballare (tánc, táncolni) szóból ered, az Osztrák-Magyar Monarchiába valószínűleg francia közvetítéssel jutott el. A táncmulatságok természetesen az emberiséggel egyidősek, elsősorban ünnepnapok köré szerveződtek. Az első bálokat a királyi udvarnál tartották, később magánszemélyek is rendeztek táncos társadalmi eseményeket, a módosabb arisztokraták és polgárok saját bálteremmel is rendelkeztek, de kocsmák, vendéglők is helyt adtak a különféle mulatságoknak.

A polgárság megerősödésével a különböző települések is rendeztek bálokat, és mivel egy-egy város legnagyobb épülete az operaház vagy a színház volt, nem meglepő, hogy ezen impozáns épületek lettek a bálok első számú helyszínei. Innen az operabálok tradíciója is: Magyarországon 1886-ban, két évvel az operaház megépülte után tartották az első operabált.

A bálokba nem csak mulatni jártak az emberek. Egyrészt jelentős társadalmi esemény volt, ahol találkozások, eszmecserék zajlottak (egy bál rangját az is jelezte, hogy ki van ott), másrészt az ismerkedés fontos színtere is volt.

Bár a táncmulatságok bizonyos eseményekhez, ünnepekhez kötődnek (Anna-bál, szüreti bál, regrutabál, szalagavató bál, érettségi bál), a hagyományos báli szezonnak a farsang Vízkereszttől (január 6.) Hamvazó szerdáig tartó időszakát tekintjük. Bár manapság már szokás a farsangi időszakot november, azaz 11. hó 11-én kezdeni, ám ez csak egy XIX. századi találmány, és azzal áll összefüggésben, hogy a 11-et bolondos számnak tekintették, a kétszer tizenegy pedig így miért ne lehetne egy bolondos időszak kezdete.

Napjainkban egyre népszerűbbek az egyes foglalkozási ágakhoz kötődő bálok, mint például a cukrászok bálja, orvosok bálja, jogászok bálja, Magyar Borok Bálja, menedzserek bálja, sőt van már asztronómusok bálja is Bécsben!

BÁLI ETIKETT
díszítő-elem díszítő-elem